Ενσωμάτωση Όλων των Media

Η διαδικτυακή εικόνα του καφέ – εστιατορίου σας βρίσκεται παντού.

Στις φωτογραφίες στα βίντεο αλλά όχι μόνο.

Όσο περισσότερα και πιο σύγχρονα Media χρησιμοποιείτε για την παρουσίαση της επιχείρησής σας τόσο καλύτερα.

Για αυτό και εμείς ενσωματώνουμε στην ιστοσελίδας σας εκτός από φωτογραφίες – βίντεο, και Εικονκές Περιηγήσεις, τα γνωστά Virtual Tours, Google Street View, 360VR Video, και ότι άλλο υλικό έχετε.

Επίσης ενσωματώνουμε και social media όπως: Instagram photos, Facebook360 photos, Facebook 360 Video, Youtube, κλπ.