Απλότητα

Για την κατασκευή της ιστοσελίδας σας χρησιμοποιούμε ένα και μοναδικό template, όσο γίνεται πιο απλό. Με καλά οργανωμένο Layout, χωρίς περίπλοκα εφέ που κουράζουν το μάτι, ευανάγνωστο περιεχόμενο, αλλά και απλό για τον επισκέπτη, χωρίς περίπλοκο navigation